Vertrouwenspersoon

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Will van Schendel en Karin van der Linde zijn aangesteld als externe vertrouwenspersonen voor de NBEC. Een externe vertrouwenspersoon wil zeggen dat Will en Karin geen werknemers zijn van de NBEC. Zij zijn er om zorgvragers en medewerkers te ondersteunen in vertrouwde zaken wanneer dit nodig is. Als vertrouwenspersonen willen ze graag iets betekenen voor mensen die zich klem voelen zitten en niet in staat zijn om zelfstandig de volgende stap te nemen.

Wanneer maakt iemand gebruik van de vertrouwenspersoon?

Meestal kun je voor zaken die je dwars zitten bij je begeleider, de teamcoach of de directie terecht. Maar als je daarin vastloopt en echt niet meer weet waar je binnen je organisatie met je verhaal terecht kunt dan kan je gebruik maken van een extern vertrouwenspersoon. Zij zijn bereikbaar voor zorgvragers, medewerkers en vrijwilligers die te maken krijgen met ongewenste situaties waarin ze vastlopen. Daarbij ondersteunen en begeleiden zij jou bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en geven zij informatie en advies. Jij bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen je neemt om de situatie te veranderen. En alles blijft vertrouwelijk!

Voorbeelden van zaken die je met de vertrouwenspersoon kunt bespreken;

 • Pesten
 • Agressie/geweld
 • Discriminatie
 • Intimidatie/seksuele intimidatie
 • Machtsmisbruik
 • Onheuse bejegening (integriteit)
 • Belaging/stalking
 • Problemen waarin je verzeild bent geraakt (klem zitten)

Voorbeelden van zaken die niet van toepassing zijn voor het raadplegen van de vertrouwenspersoon:

 • Materiële zaken rondom huisvesting
 • Problemen met je computer of slecht werkend internet
 • Onvrede over betalingen of facturen

Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk

 • Het bieden van een luisterend oor, jij kunt je verhaal bij ons kwijt
 • Samen inventariseren en formuleren van het probleem
 • Adviseren van mogelijke vervolgstappen om te komen tot een passende oplossing.
 • Begeleiding en ondersteuning van jou bij contacten met begeleider, directie en eventueel aangeklaagde
 • Begeleiding en ondersteuning bij het indienen van een officiële klacht bij de (interne of externe) klachtencommissie
 • Mogelijke doorverwijzing naar andere hulpverlening
 • Nazorg

Als vertrouwenspersoon nemen zij het probleem niet van je over, maar helpen ze jou bij het vinden van de juiste weg. Daarnaast hebben ze een signalerende en adviserende rol naar de NBEC toe. Alles blijft anoniem en vertrouwelijk tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee zij als vertrouwenspersonen in gewetensnood komen.

Contact

Je kunt contact met ze opnemen via het telefoonnummer 036-5483146. Ook kun je een mail sturen aan: vertrouwenspersoon@nbec.nl

Ben je 17 jaar of jonger?
Iedereen – onder de 18 jaar – die met een vertrouwenspersoon wil praten kan contact opnemen met Jeugdstem – vertrouwenspersonen AKJ. Jeugdstem is te bereiken via het gratis telefoonnummer 088 – 555 1000 en via de online chat. Of vul het contactformulier in op https://jeugdstem.nl/contact.
Ook kun je terecht bij een aantal Zorgbelangorganisaties. Dat is afhankelijk in welke provincie je woont. Kijk hiervoor op de website Adviespunt Zorgbelang: https://adviespuntzorgbelang.nl/jeugdhulp