Kwaliteitsrapport en externe visitatie

Bouwsteen 4

Het Dolfijnenhuis staat voor transparantie en is een lerende organisatie. Samenwerking wordt gestimuleerd en dat is ook de reden dat het Dolfijnenhuis meerdere lidmaatschappen heeft. Het Dolfijnenhuis is in 2022 overgestapt naar de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), was daarvoor lid van de NBEC.

Kwaliteitsrapport en externe visitatie

Het Dolfijnenhuis staat voor transparantie en is een lerende organisatie. Samen- werking wordt gestimuleerd en dat is ook de reden dat het Dolfijnenhuis meerdere lidmaatschappen heeft. Het Dolfijnenhuis is in 2022 overgestapt naar de Branche- vereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), was daarvoor lid van de NBEC. Dolfijnenhuis is lid van de coöperatie Boer en Zorg (CBZ) en van Klaver4you (K4y). Daarnaast wordt samengewerkt met een aantal andere instellingen in de vorm van onderaannemer- schap, zoals het Posthuys, PGVZ, De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT), Buurtzorg en Curadomi. Dit maakt het nog meer mogelijk om zorg op maat te bieden.
Het landelijk kader regelt dat één keer per twee jaar een externe visitatie plaats- vindt, met als doel externe reflectie op enerzijds een gedegen aanpak onder die rapportage (bouwstenen benutten) en anderzijds op het informatiegehalte van de kwaliteitsrapportage (een geobjectiveerd beeld vanuit de relevante informatie- bronnen, volledigheid op de vastgelegde thema’s, en de logica van gekozen verbetertrajecten). In 2022 heeft het Dolfijnenhuis visitatie gehad van Prader-Willi Huis. Andersom heeft het Dolfijnenhuis ook visitatie gedaan bij hen.