In- en uitsluitingscriteria

In- en uitsluitingscriteria hebben als doel kaders aan te geven wanneer Dolfijnenhuis wel of niet de begeleiding kan aanbieden die een cliënt nodig heeft.

Gebruikers

De verantwoordelijke voor de intake afname.

Indicaties

Onderstaand een overzicht van de indicaties waarmee je bij ons terecht kunt:

 • Wlz, zzp: VG 3 t/m VG 6, GGZ 3
 • Wmo: Begeleiding groep, Begeleiding individueel
 • In overleg: Andere pakketten

Als leveringsvorm bieden we Zorg in Natura (ZiN). Bij een zzp-pakket in ZIN heeft het Volledig Pakket Thuis (VPT) onze voorkeur.

Insluitingscriteria

Hier moet de cliënt aan voldoen om zorg en ondersteuning in te kunnen kopen van Dolfijnenhuis. Voor het Wlz, zzp, VG en GGZ en Wmo pakket:

 • Cliënt is 18 jaar of ouder
 • Cliënt heeft een geldige verblijfstatus

Uitsluitingscriteria

Het Dolfijnenhuis hanteert de volgende uitsluitingscriteria:

 • Verslaving aan harddrugs
 • Niet begeleidbaar of behandelingstrouw (bijvoorbeeld GGZ of medicatie).
 • Agressieproblematiek, waardoor iemand zichzelf of een ander in gevaar brengt (gebruik wapens, bedreiging cliënten of begeleiders)
 • Bedreiging vanaf buitenaf
 • Een WZD-status of een maatregel als IBS
 • Indien er sprake is van florerende psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in die mate dat eerst intramurale behandeling noodzakelijk is
 • Medische zorg (verpleging) noodzakelijk
 • Zedendelinquenten
 • Geen Nederlands of Engels kunnen spreken

 

Wlz: Wet langdurige zorg, zzp: zorgzwaarte-pakket, Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning